Att tänka på vid dränering

• Är det dags att dränera?
Det första steget du måste ta är att ta reda på om det verkligen är dags att dränera eller inte. Har det gått mer än 30 år sedan det var gjort så är det nog läge att göra om det.

• Planera dräneringen i god tid
För att din dränering ska kunna bli så bra som möjligt så måste du också verkligen planera för den. Det gäller att hitta rätt markentreprenör och samtidigt göra alla nödvändiga förarbeten. Gör du det i tid så är det lättare att hitta en bra tidpunkt att göra det på som passar både dig och firman som ska göra det, som ger dig ett bättre förhandlingsläge.

• Hör med olika entreprenörer
Bland det viktigaste du kan göra är att höra dig för hos olika entreprenörer, då du kan matcha de olika offerterna mot varandra, vilket gör att du får bättre koll på vad det hela kan tänkas kosta, dessutom kan du spela ut företagen mot varandra tack vare många olika offerter och därmed förhandla dig till ett bättre pris.

• Skriv avtal innan dräneringsarbetet påbörjas
Skriv alltid ett avtal med det företag som du väljer och betala aldrig något innan arbetet är utfört. Se till att ha med i avtalet att företaget ska stå för återställningen av din tomt.

• Gör upp en budget
En fullständig dränering kommer att landa någonstans runt 100 000 kronor för arbete och material, beroende på var i landet du bor. Se därför till att ha den ekonomiska biten tryggad innan du börjar förhandla.

• För dig som gör det själv
Känner du dig trygg i att utföra detta arbete själv så sparar du ju givetvis in på arbetskostnaderna. Då är det bara köra på, men kom ihåg att som vanligt när det handlar om arbeten som har med vatten och fukt att göra så måste det utföras helt korrekt för att det inte ska uppstå problem längre fram. Hör gärna med ditt försäkringsbolag för vad som gäller och vilka krav de ställer på den som utför arbetet och vad som gäller i just din villaförsäkring.

• Isolering eller ”bara” dränering?
Ett viktigt val du kan göra medan dräneringsarbetet pågår är att passa på att tilläggsisolera runt exempelvis en källarvägg. Att använda pordrän eller isodrän är en vanlig lösning när det kommer att isolera just källarväggar. Det gör såklart att kostnaderna stiger för arbetet, men det ger dig samtidigt en bättre och säkrare källare som också kan sänka dina uppvärmningskostnader.
• Första delen: grävning

Om man verkligen ska förenkla det hela kring dränering så handlar det om att man ska gräva ett dike runt ett hus och där lägga ner rör som då ska fånga upp och leda bort vatten. Steg ett är då alltid att diket ska grävas med en grävmaskin eller minigrävare. Diket brukar oftast vara en meter brett och ska gå på 40-60 centimeters djup under den lägsta punkten på huset.

• Dräneringsrör, fiberduk och grus
När diket är grävt är det dags för materialen som faktiskt ska utföra det arbetet som en dränering är tänkt att utföra. I diket lägger man då ner rör med små hål som fångar upp vätska som sedan leds bort. För att inte vatten och fukt ska smita från rören täcks de med en fiberduk och ett särskilt grus innan diket fylls igen.

• Snåla inte på grävdjupet
Det är väldigt viktigt att rören ligger på ett tillräckligt djup. Det är något som entreprenören självklart ska ha koll på, men det skadar inte att du som beställare också har koll på vad det är som gäller och det ger dig möjligheten att ställa bättre frågor, om några uppstår.

• Försäkringar under arbetet
Se till att din entreprenör har bra och heltäckande försäkringar ifall något skulle uppstå. Se även till att firman har bra garantier på det arbetet som de utför.

• Utnyttja andra husägare
Det finns många som har dränerat sina hus innan du har gjort det, och det är därför också bra att använda deras kunskap. Hör med dina grannar och bekanta för att få koll på vad du egentligen kan förvänta dig av arbetet.