Frågor & svar

Hur lång tid tar det att dränera huset?
Det beror på många olika saker. Ett normalstort hus i Sverige idag tar ungefär 14-18 dagar att dränera på ett bra sätt, men det beror som sagt på en rad olika saker där det framför allt är förutsättningarna som spelar roll. Årstid och omfattningen av arbetet är också det faktorer som spelar in för hur lång tid det kommer att ta. Det absolut bästa du kan göra är att begära in olika prisförslag från olika firmor, där de också ska specificera hur lång tid de beräknar att arbetet kommer att ta. Du kan då väga åtgången av tid mot priset i sig, vilket gör att du kan fatta ett klokare och mer genomtänkt beslut när det kommer till dräneringsfirma.

Hur ska man tänka när en torpargrund ska dräneras?
Torpargrunder har funnits i Sverige länge och syftet med dem har varit att lyfta upp huset från marken för att man ska undvika att huset påverkas av fukten. Torpargrund är också ett annat ord för krypgrund, som är en modernare variant på den gamla, klassiska som användes till en mängd olika fastigheter i svensk historia. Det som är den största skillnaden mellan de båda grunderna är hur de är konstruerade, och det är inte direkt överraskande att den mest hållbara av de två är den modernare varianten. Torpargrunden är ostabil, och därför måste man vara väldigt försiktig när man ska dränera kring en sådan grund. Här är det väldigt viktigt att du och firman som ska utföra dräneringen noga går igenom arbetet innan och att ni är på det klara med att korrekta säkerhetsåtgärder vidtas för att man inte ska skada grunden eller huset.

Måste jag dränera även om jag har krypgrund?
Om det är så att ditt hus utsätts för, eller riskerar att utsättas för, fuktangrepp så är det alltid klokt att genomföra en dränering för att man ska kunna undvika skador på grunden och fastigheten. Hur vet man då om man har problem, eller kanske kommer att få problem, med fukt? Det lättaste sättet att ta reda på det är att kontakta en dräneringsfirma som kan komma till ditt hus och göra en bedömning. Det spelar egentligen ingen roll vilken typ av grund du har, alla grunder behöver ändå ha dränering för att det inte ska leda till förödande konsekvenser. Se därför till att ditt hus har en bra dränering, och har det inte det så är det läge att börja fundera på det. Det är nämligen betydligt billigare att fixa dräneringen än vad det är att behöva riva delar av huset och bygga upp det på nytt på grund av exempelvis mögel eller fuktskador.

Hur ofta behöver man dränera sitt hus?
Det är svårt att bedöma på rak arm, det bästa du kan göra är att kontakta en firma för att göra den bedömningen, men om det har gått 25-30 år sedan den gjordes så är det nog läge att se över det igen. Det hela handlar nämligen om lutningen, och grejen är den att med tiden så sätter sig lutningen, vilket innebär att lutningen avtar och blir mindre, vilket leder till att vattnet inte rinner undan lika bra eller kanske inte rinner undan alls. Då förlorar dräneringen mycket av sin funktion och det kan i sin tur ge dig stora problem med att vattnet nu istället rör sig in mot grunden.

Kan man isolera och dränera på vintern?
Det går absolut att genomföra detta arbete under vintern, men det man får vara beredd på är att det kommer att ta längre tid. Det enda som egentligen går snabbare på vintern är elmätaren, och det gäller alltså också för isolering och dränering. Det som är positivt med att göra det på vintern är att tomtskadorna blir minimala. Dessutom är jorden kring en husgrund inte heller frusen på vintern, eftersom värmeläckage från grunden gör att jorden hålls tinad. Det är somliga som hävdar att man kan ha sönder grunden, genom frostsprängning, men det stämmer inte alls. I så fall skulle man inte kunna arbeta alls med betongfundament vintertid.