Välkommen till Dränering.nu!

Att dränera huset är något som man oftast gör för att förbättra boendemiljön eller för att man ska förbättra isoleringen för husgrunden. Det är nämligen så att en grund behöver en bra isolering och dränering för att den ska vara så bra som möjligt, och samtidigt hindra från att fukt tränger in i grunden. En dränering är alltså en livsviktig åtgärd som man bör göra för att huset ska kunna skyddas från fukten, som på olika sätt finns i marken. Här på dranering.nu kommer du att få mängder med tips och fakta om vad som gäller när det kommer till dränering och vad det kan tänkas kosta!

dränering-villa

En dränering brukar oftast bestå av tre olika komponenter som behövs för att det ska fungera på ett bra sätt:
Fuktskydd, för att hålla betongplattan eller källarväggen fri från fukt
Dräneringsrör, som leder bort regnvatten till kommunens dagvattenledning eller brunn
Grovt grus eller makadam, som snabbt leder bort fukt och vatten

Det här är allmänt rådande och gäller för alla olika typer av grunder, så det spelar alltså ingen roll vilken grund du har eller vill ha, det är dessa delar som din dränering kommer att bestå av och som kommer att göra att din grund hålls torr och skyddad. Det som kan vara värt att notera är att en källarvägg behöver ha lite extra skydd, och det gör man oftast genom att isolera med markskivor eller fuktskydd med hjälp av plastmattor.

Hur går en dränering till?

Hur själva dräneringen kommer att se ut beror till största del på vilken typ av grund du har och hur markförhållandena ser ut runt omkring. Lerjord är exempelvis problematisk att få till dränering i, eftersom lerjorden oftast behåller fukten längre i marken än vad normal jord gör. Det betyder att din grund kommer att utsättas längre för fuktangrepp, och det är i det läget betydligt bättre att försöka få till ett gruslager, som gör att vattnet betydligt lättare leds bort. Om marken består av grus kommer smältvatten och regnvatten att betydligt snabbare och bättre rinna undan än om det fortfarande hade varit jord eller lerjord.

Regnvatten är speciellt problematiskt, eftersom att det ofta tenderar att rinna mot huset, och det är något man verkligen inte vill ha. Det är därför man ska undvika att ha rabatter kring huset, eftersom de kapslar in fukten och angriper på så sätt även din husgrund. Regnvattnet måste ledas bort från huset och det gör man oftast genom stuprör med rännsten. Man kan också leda ut det i den kommunala dagvattenledningen, men innan man gör det måste man kolla med sin kommun att det är okej.

Marken ska luta minst tre meter från huset, och lutningen ska vara minst 5 %. Det betyder att den minsta höjdnivån som man behöver ha i marken är 15 cm, som då sträcker sig över tre meter. Om regnvattnet från stuprören inte kopplas till dagvattenledningen behöver man få vattnet så långt bort från huset som möjligt. Avståndet från huset ska då vara lika långt som dräneringsrören ligget djupt.

Som ni ser så är det en hel del man behöver tänka på när det kommer till dräneringen av huset och vi hoppas såklart att denna sida kommer att hjälpa er på traven mot att säkra upp grunden till huset på ett bra och prisvärt sätt!