Vad kostar dränering?

dräneringsrörPå samma gång som man börjar fundera på om man behöver dränera kring sitt hus så börjar man också fundera på vad det ska kosta. Det är inte heller speciellt konstigt eftersom det mesta som man måste åtgärda med hus kostar pengar och det blir därför en mycket intressant uppgift att faktiskt få när man ska välja mellan olika entreprenörer som gör arbetet åt en, eller så kanske man tänker i banorna att man lika gärna kan göra det själv.

För att få en rimlig prisuppgift så är det viktigt att från början dela upp utgifterna för detta arbete i materialkostnader och arbetskostnad. Att genomföra en dränering av huset kostar en del men om man är kunnig om vad som gäller och påläst på olika alternativa lösningar så finns det stora möjligheter för dig att du ska kunna hålla priserna nere och därmed ge dig fördel redan innan du börjar kontakta företag som kan hjälpa dig. Tar du exempelvis in en mängd olika offerter så kommer du enkelt att kunna jämföra och särskilja företagen åt och samtidigt kunna se i vilken prisklass det hela kommer att landa på. Ett bra sätt att se till att man får ett bra och prisvärt sätt att dränerna.

Materialkostnaden är den del av dräneringen som du alltid kommer att behöva betala fullpris på och det material som gäller vid dränering handlar framför allt om grus, dräneringsrör och isolering. Något som brukar göras när man ska räkna ut snittpriserna för dränering är att bedöma det utifrån löpmeter, alltså de antal meter som dräneras, och priset ligger någonstans mellan 900 – 1400 kronor, helt beroende på var i landet du bor. Har du ett hus på 100 kvadratmeter där varje vägg är 10 meter lång kommer det alltså att vara 40 löpmeter som ska dräneras. Det innebär att den totala kostnaden för materialet kommer att landa någonstans mellan 36 000 till 56 000 kronor. Utför du dessutom arbetet själv tillkommer kostnaden för hyran av grävmaskinen.

Arbetskostnaden är helt beroende på om du gör arbetet själv eller anlitar en entreprenör som gör det åt dig. Det är ett svårt arbete, så om du inte vet vad du gör så är det bäst att ta kontakt med en firma som kan göra det, för säkerhetens skull. Du kommer dessutom att kunna utnyttja ROT-avdraget för arbetet, vilket innebär att priset halveras för den kostnad som företaget tar ut för arbetet. Man kan säga att det kommer att landa någonstans mellan 600-900 kronor per löpmeter för arbetskostnaden, vilket innebär att för huset i tidigare exempel så kommer arbetskostnaden hamna mellan 24 000 – 36 000 kronor, och detta halveras då med ROT-avdraget.

Får du en helhetslösning, totalentreprenad, från ett företag så kommer de att stå för allt, och priset kommer tillslut då att landa någonstans mellan 2400 – 2800 kronor per löpmeter. Ägaren av ovanstående hus kommer då att behöva betala mellan 96 000 – 112 000 för en fullständig dränering av sin fastighet. Genom att begära in flera offerter, och vara öppen med att du gör det, kommer det sätta företagen i en konkurrenssituation och det betyder att du kommer att ha stor möjlighet att bättre pressa priserna, vilket gör att du kan komma något billigare undan.